بسم الله الرحمن الرحیم
بنام او که هرچه داریم از اوست 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
 
سوريه داراي 23 ميليون نفر جمعيت است که از اين ميزان 38 و 6 درصد بين صفر تا 14 سال سن، 58 و 2 درصد 15 تا 64 سال سن و 3 و 2 درصد بين 65 سال به بالا هستند و از مجموع کل جمعيت اين کشور نيز 51 درصد را زنان تشکيل مي دهند.
زنان در سوريه به ويژه از سال 2005 به خاطر در پيش گرفتن سياست هاي باز و پايان دادن به سياست هاي گذشته از سوي مسوولان عالي اين کشور نقش و جايگاه مهمي در زمينه هاي مختلف به دست آورده اند.
امروزه زنان سوري با توجه به تحولات ايجاد شده حضور فعالي در بخش هاي مختلف سياسي، نظامي، انتظامي، قضايي و فرهنگي داشته و هر روز نيز نقش آنان در جامعه اين کشور پررنگ تر و بيشتر مي شود.
به طور کلي وضعيت زنان در سوريه با توجه به نگاه سنتي اعراب به زنان مستثني نيست اما به دليل وضعيت مختلف اجتماعي، منطقه اي و سياسي سوريه وضعيت آنها نسبت به برخي از کشورهاي عرب متفاوت است و از آزادي هاي اجتماعي و سياسي خوبي برخوردار بوده و روي همين اصل امروزه هزاران زن سوري در بخش هاي مختلف مشغول فعاليت هستند.
در دوره حاکميت حزب بعث در سوريه سعي شده است تا از نگاه سنتي به زن عبور کنند و زنان به عنوان نيمي از جمعيت کشور از نظر سياسي و اجتماعي فعال شوند و در اين رابطه حتي به زنان اجازه فعاليت در پست هاي بالاي سياسي تا معاون رييس جمهوري و وزارت داده شده و اين امر روند تدريجي و افزايشي داشته است.
در دوران حکومت "حافظ اسد" رييس جمهور فقيد سوريه معمولاً چند زن در مقام وزير در کابينه حضور داشتند و در حال حاضر نيز زنان علاوه بر مقام وزارت در مجلس، شوراهاي شهر و روستا، مديريت هاي عالي دولتي و خصوصي و حتي رهبري احزاب فعال هستند.
هر چند در زمان حافظ اسد همسر وي به عنوان زن اول سوريه در محافل رسمي و تبليغي ظاهر نمي شد اما پس از روي کار آمدن "بشار اسد" رييس جمهوري سوريه معمولاً اسماء اسد همسر وي در اکثر سفرهاي رسمي خارجي و ديگر برنامه ها در کنار وي حضور دارد.
بشار اسد در تاريخ اول ژانويه 2001 با خانم "اسماء" که متولد انگليس است و در يکي از دانشگاه هاي اين کشور در رشته رايانه تحصيل کرده، ازدواج کرد.
خانم اسد در سال هاي اخير سمينارهاي مختلفي را در خصوص زنان در سوريه برگزار کرده است که از جمله آنها مي توان به سمينار زنان سرمايه گذار از کشورهاي اسلامي اشاره کرد که در خرداد ماه سال 1389 در دمشق برگزار شد.
سوريه در 40 سال گذشته براي تامين شرايط مشارکت فعال زنان در سازندگي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز به عنوان يکي از شاخص هاي پيشرفت جامعه اهتمام خاصي ورزيده است.
زنان در سوريه از آغاز دهه 1960 به مراکز تصميم گيري راه يافتند و با تصويب قانون اساسي اين کشور در سال 1973 نقش زنان فرهيخته در حيات اجتماعي و سياسي اين کشور برجسته شد.
بر اساس ماده 45 قانون اساسي سوريه، دولت متعهد شده است تا ضمن تامين فرصت هاي حضور فعال زنان در جامعه، موانع پيش رو را نيز برطرف کند و بدين ترتيب مي توان سال 1973 را آغاز حضور جدي زنان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي سوريه بر شمرد.
در سال 1973 مجلس خلق سوريه تشکيل شد که چهار درصد اعضاي آن را زنان تشکيل دادند و هم اکنون نيز زنان 12 درصد از کل 250 نماينده پارلمان سوريه را زنان تشکيل مي دهند و 32 کرسي را زنان بر عهده دارند.
زنان سوريه در عرصه فعاليت هاي حزبي نيز به ويژه احزاب جبهه ملي ترقي خواه که بالاترين مرجع تصميم گيري اين کشور است حضور چشمگيري دارند.
از شخصيت هاي مهم زن در صحنه سياسي مي توان افرادي چون "نجاح العطار" معاون رييس جمهور در امور فرهنگي ، "شهناز فاکوش" عضو کادر رهبري حزب بعث سوريه ، "بثينه شعبان" مشاور سياسي و اطلاع رساني رييس جمهور اشاره کرد که پيش از اين سمت وزير امور مهاجرين سوريه را عهده دار بود.
"ديالا الحاج عارف" وزير کار و امور اجتماعي، "کوکب الصباح دايه" وزير محيط زيست و "لميا مرعي عاصي" وزير اقتصاد و تجارت سوريه از ديگر مقام هاي سياسي دولت سوريه هستند و بعد از انتصاب الصباح دايه به عنوان وزير محيط زيست سوريه در آوريل سال 2009، عاصي آخرين فردي است که پيش از وزارت سمت معاون وزير اقتصاد و تجارت داشت و به دولت پيوست .
خانم "نهي ونوس" روزنامه نگار سوري در خصوص نقش و جايگاه زنان در جامعه امروز سوريه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا تصريح کرد: زن در جامعه سوريه از هيچ گونه محدوديتي در فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و غيره برخوردار نيست .
وي با اشاره به اين که زن در جامعه سوريه مي تواند به اهداف خود برسد و هيچ تمايزي ميان زن و مرد در اين زمينه وجود ندارد، خاطر نشان کرد در ادارات و يا مناصب دولتي و غير دولتي سوريه زنان حضور فعالي دارند و نمونه بارز آن حضور زنان در پست هاي عالي مختلف است .
اين روزنامه نگار سوري تاکيد کرد: زنان هيچ محدوديتي از نظر دين و يا مساله حجاب ندارند و مهم توانايي و تخصص افراد در جامعه است که تعيين کننده است و زن و مرد در کنار هم مي توانند به جامعه خدمت کنند.
در سال هاي اخير گرايش به دين و حجاب نيز در بين زنان سوري به خصوص در قشر تحصيل کرده با وجود حضور فعال در اجتماع افزايش قابل توجهي پيدا کرده است و اين در حالي است که حجاب در اين کشور با توجه به سياست هاي دولت اجباري نيست.
در اين کشور که جمعيت آن بيش از 23 ميليون نفر است ، حدود 70 درصد اهل سنت، 10 درصد مسيحي و 20 درصد باقيمانده را شيعيان، علوي ها، اسماعيلي ها و دروزي تشکيل مي دهند.
دولت سوريه مساله دين و مسايل ارتباط آن از جمله حجاب را از سياست جدا کرده، اما با وجود عدم التزام به حجاب گرايش به آن در ميان زنان سوري زياد است.
زنان سوريه با توجه به جايگاه ممتاز پليس در اين کشور و حضور برخي از زنان به عنوان پليس نيز از امنيت بسيار بالايي برخوردارند به گونه اي که در تمام ساعت شبانه روز و بدون همراه، به راحتي مي توانند در اقصي نقاط شهر و کشور تردد کنند.
خانم "حنان مصطفي" استاد دانشگاه دمشق در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: زنان در جامعه سوري از آزادي و اختيار عمل برخوردارند و حضور زن در مناصب و شغل هاي مختلف جامعه گواهي بر اين آزادي اختيار عمل است.
وي با اشاره به اين که زنان در زمينه هاي مختلف به ويژه در علوم انساني و اجتماعي سهم بسزايي در پيشرفت جامعه دارند، تصريح کرد: زنان علاوه بر تربيت فرزندان و ايجاد فضاي گرم در خانه و خانواده مي توانند با تلاش و زمان بندي در کارهاي خود به کارهاي خارج از خانه نيز بپردازند و در جامعه نيز مشارکت فعالي داشته باشند.
در جامعه امروز سوريه مهم ترين ارگاني که امور زنان را پيگيري مي کند ، اتحاديه کل زنان سوريه است.
طبق ماده يک اساسنامه، اين اتحاديه سازماني غير دولتي است که براي سر و سامان دادن به اوضاع زنان در سوريه تشکيل شده و مقر آن شهر دمشق و بالاترين مقام اين اتحاديه رئيس دفتر اجرايي آن است.
اين اتحاديه در سال 1967 تاسيس شد و دفاتر فرعي آن در سراسر سوريه فعال است و در زمينه هاي آموزش، تامين فرصت مشارکت زنان در روند رشد و توسعه کشور و تضمين حقوق آنان در چار چوب قانون اساسي فعاليت دارد.
خانم "سعاد بکور" نماينده چندين دوره مجلس خلق سوريه که در حال حاضر نيز به نمايندگي مردم استان "حماه" سوريه در اين مجلس حضور دارد از سال 1997 رياست اين اتحاديه را بر عهده دارد.
اهداف سازمان اتحاديه زنان سوريه نيز عبارت از سرو سامان دادن به اوضاع زنان و تمرکز تلاش آنها در چارچوب يک کار دستجمعي و منظم جهت رسيدن به اهداف مورد نظر ، کوشش جهت افزايش سطح فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد شرايط مناسب کار و فعاليت اجتماعي براي آنان، همکاري با سنديکاها و سازمان هاي غير دولتي مختلف جهت نهادينه کردن مفهوم آزادي زن و اتخاذ مواضع اصولي در اين خصوص، حمايت از زنان لايق براي به عهده گرفتن مسئوليت هاي دولتي و حزبي و ايجاد ارتباط با سازمان هاي زنان در کشورهاي مختلف به خصوص کشورهاي دوست و برادر است.
فعاليت هاي اين اتحاديه نيز بيشتر در ارتباط با برگزاري کنگره و سمينار در خصوص زنان ، برگزاري دوره ها و سمينارهاي فرهنگي مختلف جهت کادر سازي ، انتشار نشريات و مجلات مرتبط با زنان، احداث موسسه هاي اجتماعي و اقتصادي جهت خدمت به زنان، حمايت از زنان شاغل با ايجاد مهد کودک و کودکستان براي فرزندان آنها، برگزاري دوره هاي فني و حرفه اي جهت آموزش زنان، مبارزه با بيسوادي و تشويق زنان براي تحصيل و انجام کارهاي تحقيقي و آماري در خصوص زنان است .
مهم ترين بخش اين اتحاديه دفتر اجرايي است که ماموريت آن اداره امور اتحاديه، نظارت بر اجراي برنامه ها و تهيه گزارش سالانه براي کنگره و گزارش بودجه است .
اين دفتر 11 عضو دارد که آنان را شوراي اتحاديه تعيين کرده و رئيس اتحاديه را 11 عضو دفتر اجرايي با راي مخفي انتخاب مي کنند.
در حال حاضر اتحاديه کل زنان سوريه در تمام سطح کشور فعال است و ارگان رسمي آن مجله زن عربي و رئيس اين اتحاديه در حال حاضر خانم سعاد بکور است .


سوريه در سال 2002 به عضويت سازمان زنان عرب در آمد و توافقنامه مبارزه با تبعيض عليه زنان را امضا و هيات ملي خانواده را تاسيس کرد.
خانم "خلود البعيني" استاد دانشگاه دمشق در خصوص نقش و جايگاه زن سوري در مصاحبه با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: زن سوري امروزه توانسته است به تمام اهداف خود در زمينه هاي مختلف اجتماعي دست يابد و با تغيير سياست ها به ويژه در سال هاي اخير دولت اين کشور نگاه ويژه اي به حضور زن در جامعه و فعاليت هاي مختلف شده است.
وي تصريح کرد: زن در خانواده سوريه نيز از آزادي خوبي برخوردار است و در اکثر خانواده ها دختران آزادند تا شغل و يا حتي نوع حجاب را خود انتخاب کنند. از اينرو شاهديم که در يک خانواده ممکن است دختري حجاب داشته باشد و خواهر وي بدون حجاب باشد.
خانم البعيني ادامه داد: زنان در زمينه هاي مختلف به ويژه در زمينه آموزش عالي حتي از مردان نيز از نظر تعداد و پيشرفت در آموزش عالي پيشي گرفته اند و اکنون به مراحل ابتدايي تحصيل در دانشگاه ها اکتفا نکرده و مراحل تحصيلات تکميلي رسيدند.
استاد دانشگاه دمشق خاطر نشان کرد: زن سوري با پيشرفت ها و تاثيري که در جامعه داشته توانست خود را به جامعه ثابت کرده و اعتماد عمومي را نسبت به اهميت دادن به نقش زنان در جامعه کسب کند.
"بشري شوفي" نيز که به تدريس در يکي از مدارس سوريه مشغول است در خصوص نقش و جايگاه زنان سوري به خبرنگار ايرنا گفت: من به عنوان يک زن علاقه داشتم تا بدانم که زندگي خارج از خانه چگونه است.
وي که با حضور در محيط مدرسه و کلاس اين امر را تجربه کرده است، گفت که مشکل اساسي زنان سوري اين است که امروزه هر زن سوري مايل است کار کند، اما او همواره مسئوليت‌هاي فراواني بر عهده دارد که از جمله آنها مي توان به نگهداري کودکان، خانه‌ داري، پخت و پز و رسيدگي به ساير امور زندگي روزمره اشاره کرد و اگر بخواهد موفق باشد بايد با برنامه ‌ريزي جلو برود.
"ريم حداد" مدير تلويزيون سوريه نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: نقش زن در جامعه سوريه نسبت به گذشته پيشرفت قابل ملاحظه اي دارد و امروز حتي به مناصب عالي کشوري از عضويت در مجلس خلق گرفته تا مقام سفارت مي رسند و در دولت نيز در هر دوره حتما چند وزير زن حضور دارند و اخيرا هم به معاونت رياست جمهوري دست يافته اند.
وي تصريح کرد:دولت سوريه نيز از نقش زن در جامعه حمايت مي کند، بنابر اين زن در جامعه سوري علاوه بر تربيت فرزندان در خانه و کار در منزل به شغل هاي مهم دولتي و غير دولتي نيز مشغول مي شوند.
مدير تلويزيون سوريه گفت: طرح ها و تلاش هايي از طرف دولت براي استفاده از توانايي زنان در اداره جامعه در نظر گرفته شده است که تاثير بسزايي در برابري نقش زن با مرد در جامعه خواهد داشت.
حداد با اشاره به اين که در آينده نزديک و با توجه به تغيير ديدگاه جامعه به نقش زن نسبت به گذشته، زنان نقش بيشتري بر عهده خواهند گرفت، خاطر نشان کرد: نقش پدر و مادر در خانواده سوري به ويژه در تربيت فرزندان يکسان است و اين طور نيست که پدران نسبت به مادران نقش بيشتري داشته باشند.
مدير تلويزيون سوريه ادامه داد: شغل در جامعه ما بر اساس جنس زن و مرد ميان افراد تقسيم نشده و انديشه برابري زن و مرد در انجام وظايف کاملا در جامعه حاکم است.
وي که فارغ التحصيل فوق ليسانس زبان انگليسي از دانشگاه "آکسفورد" انگليس است، افزود: ما هميشه به اشتباه فکر مي کنيم که زن در جامعه غرب که مدعي اعطاي آزادي کامل و دمکراسي به زنان هستند به حقوق کامل خود دست يافته است، در حالي است که با بررسي جوامع غربي متوجه خواهيم شد که در آنجا هنوز به زن به ديد يک وسيله و ابزار نگاه مي شود.
حداد خاطر نشان کرد: زنان در جوامع غربي از شانس کمتري نسبت به مردان در کسب مناصب و شغل هاي حساس برخوردار هستند و حتي در شغل هاي پايين تر نيز از حقوق ماهانه کمتري نسبت به مردان برخوردار هستند.
وي ادامه داد: اما زن در جوامع اسلامي از احترام و منزلت بيشتري برخوردار است و امروز از نقش سنتي و کار در خانه و تربيت فرزندان به نقش هاي مهم اجتماعي در زمينه هاي مختلف روي آورده است و تاثير مهمي در آينده و سرنوشت جامعه دارد.
مدير شبکه تلويزيون سوريه تصريح کرد: به دليل سياست خاص دولت نسبت به مسايل ديني، پوشش در جامعه سوري نيز انتخابي است و حتي زنان مسيحي نيز ممکن است حجاب داشته باشند و الزامي در اين زمينه نيست.
حداد با اشاره بر اين که تقريبا نيمي از جمعيت سوريه را زنان تشکيل مي دهند و در زمينه شغلي نيز مقابل هر 7 مرد يک زن مشغول به کار هستند، اظهار داشت: زنان سوري به نحو شايسته‌اي از فرصت‌ هاي خود استفاده مي‌ کنند و رده‌ هاي شغلي بالايي را بر عهده مي‌ گيرند.
منبآ: ایرنا - خاورم
[ پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹ ] [ 12:41 ] [ مریم ارشدی ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
Online User